AFORYZMY…

 

137010960bjaipejz

AFORYZMY …

Można oczy zamknąć na rzeczywistość,
ale nie na wspomnienia…(S.J.Lec)

Gdyby nie było kobiet-
świat w zasadzie byłby niepotrzebny…(Telbar)

Świat niektórych Polaków jest tak wielki,
jak ich „Gazeta Polska” i „Radyjo…”
(Sparafrazowana myśl Alberta Einsteina)

Albert Einstein był również wieszczem,ponieważ przewidział zajścia przed Kancelarią Prezydenta,gdy powiedział :
„Tylko dwie rzeczy są nieskończone:wszechświat oraz ludzka głupota,
choć nie jestem pewien co do tej pierwszej…”
(Albert Einstein)

Wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.(A.Einstein)

Telbar